Voorwaarden en condities

illustration by Valero Doval

Confidentiality:

Uw deelname aan deze studie zal strikt vertrouwelijk blijven. De gegeven antwoorden worden opgeslagen in een beveiligde Unix server samen met uw IP adres. ALLE persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden, dusdanig dat er geen gegevens terug naar u herleidbaar zijn. Deze experimentele gegevens die tijdens deze studie wordt verzameld kunnen, op verzoek, met andere onderzoekers worden gedeeld.

Deelname en stopzetting:

De vrijwillige deelname aan deze studie is enkel en alleen voor personen boven de 16 jaar. U kunt te allen tijde, en zonder consequenties, met het experiment stoppen.

Contact:

Wanneer u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Dimitri Mylona of met de toezichthouder van het project, Professor Lindsay MacDonald.

Overeenkomst:

Door het aanklikken van Start bevestigd u dat u de hierboven gegeven informatie begrijpt en dat u akkoord gaat met deelname aan deze studie.